De tagongspriis yn foarferkeap is € 7,-.
De tagongspriis oan de kassa is € 9,-.

De kaarten binne yn ‘e foarferkeap, mei yngong fan 20 jannewaris 2015.
Kaarten foar 30 en 31 jannewaris: Lenie Bouma,
Alde Drintsewei 12, telefoan, 06-27414227

Kaarten foar 6 en 7 febrewaris: Griet Kootstra,
Dwarskamp 29, telefoan, 0516-541925

Ofhelje en betelje
tusken 18.00 en 19.00 oere jûns.

Poster-Godmother