• The Godmother

    De tagongspriis yn foarferkeap is € 7,-. De tagongspriis oan de kassa is € 9,-. De kaarten binne yn ‘e foarferkeap, mei yngong fan 20 jannewaris 2015. Kaarten foar 30 en 31 jannewaris: Lenie Bouma, Alde Drintsewei 12, telefoan, 06-27414227 Kaarten foar 6 en 7 febrewaris: Griet Kootstra, Dwarskamp 29, telefoan, 0516-541925 Ofhelje en betelje tusken 18.00 en 19.00 oere jûns....
  • Halbe’s Lot

    In de zomer van 2013 hebben wij in het kader van het 125 jarig bestaan van het Plaatselijk Belang het stuk “Halbe’s Lot” opgevoerd bij zwembad Dundelle. Het was een enorm spektakel en een geweldig succes!...